Wekkombijpioniej

Wekkombijpioniej

 

De opdracht leek simpel maak voor een dealerpresentatie een introductie op video waarin de Japanse en Nederlandse directie zichzelf voorstellen en hun gasten verwelkomen. Daarna loopt de video door en we volgen de introductie van een grootaantal nieuwe televisiemodellen, videorecorders en overige audiovisuele apparatuur van deze, Japanse, fabrikant.
Het video materiaal dat wij voor het overzicht van de Japanse apparatuur moesten gebruiken stond op een, voor die tijd, hightech beeldplaat.
Maar gelukkig voor ons werd er ook een beeldplaatspeler van deze Japanse producent geleverd. Dus plaat in het apparaat, kabels en stekkers verbinden met onze video-opname machine en het opgenomen materiaal in de montage met de opnamen van de directie samenvoegen.  
Kortom een simpele maar waardevolle opdracht. In de studio werd de beeldplaatspeler aangesloten en doorgelust via een afkijkmonitor naar het video-opname apparaat in de regieruimte van de studio. Weliswaar was de beeldplaatspeler alleen geschikt voor de Japanse en Amerikaanse markt maar met enig kunst en vliegwerk, door o.a. het omzetten van de voeding van 220 volt naar 110 volt, konden we het Japanse videomateriaal met de monitor op de NTSC stand bekijken. Maar wat we ook prutsten het videomateriaal was met geen mogelijkheid naar ons Europese PAL opname apparaat te dupliceren. Na twee dagen klungelen kwam onze operator via, via, met de tip contact op te nemen met een bedrijf in London die het probleem via een modificatie van de beeldplaatspeler en hun normvertaalapparaat hadden opgelost en zij het videosignaal naar de Europese norm konden vertalen.

Als een kind zo blij reisde ik af naar Londen en na een dag hardwerken kon ik met een videokopie met het materiaal van de beeldplaat terug naar Nederland. Nu alleen nog de drie directieleden opnemen en dan op ons gemak de video monteren. De studioruimte werd spannend uitgelicht en de regisseur stelde de heren op de hoogte dat hun tekst d.m.v. een autocue zo werd weergegeven en dat zij recht in de cameralens kijkend de uit te spreken tekst alleen maar hoefde voor te lezen. De Japanse directeur, de heer Tanaka, zou in het midden van het drietal directeuren komen te staan, de heer Bakker rechts van hem en de heer Straatman aan zijn linker zijde. De repetitie begon en meneer Tanaka zou na een korte inleiding de heer Bakker het woord geven die op zijn beurt na zijn voordracht de heer Straatman het woord geven.

Als camera uitsnede was bedacht dat meneer Tanaka in een close up zou beginnen met de tekst:
Welkom bij Pioneer mijn naam is Tanaka algemeen directeur van Pioneer Nederland BV ik ben blij dat u naar onze introductiedag gekomen bent. Dan geef ik nu het woord aan meneer Bakker.

Tijdens deze intro zou de camera zo uitzoomen dat naast meneer Tanaka ook meneer Bakker en meneer Straatman in beeld zouden komen te staan. De repetitie begon maar alras bleek dat de camera-instelling zoals bedacht door de regie niet haalbaar was omdat meneer Tanaka qua lichaamslengte tot iets boven de heupen van die lange Hollanders Bakker en Straatman kwam. En dat de camera beweging, die van een close up van Tanaka naar een uitsnede met hen alle drie in beeld, alleen nog het kruintje van Tanaka in beeld zichtbaar was.
Een toneelmeester bracht uitkomst door meneer Tanaka op twee frisdrankkratjes te laten staan waardoor hij nu qua lengte in de richting, op schouderhoogte, van zijn Nederlandse collega directieleden kwam. Nu kon niets de opnamen nog verder in de war sturen en de regie besloot om gelijk de repetitie voor alle zekerheid mee op te nemen. 
Aktie!
Meneer Tanaka begon zijn tekst met:
Wehhkombij pionie mijna ies Tanaka algemeedilekteul fanpionienedelanbeeffee ien ibenblijdattu….

Ja, stopt u maar.
Mister Tanaka listen to me. It goes like this:
Welkom bij Pioneer mijn naam is Tanaka algemeen directeur van Pioneer Nederland BV ik ben blij dat u naar onze introductiedag gekomen bent. Dan geef ik nu het woord aan meneer Bakker.

Ok shall we?
Start opname en actie.
Wehhkombij pionie mijna is Tanaka algemeedilekteul fanpionienedelanbeef...
Stop!
Mister Tanaka the Lines are too difficult for you we have to take some words out.
Try this: Hallo mijn naam is Tanaka directeur van Pioneer en dit is meneer Bakker.

De tekst op de autocue werd aangepast en de tekst van meneer Tanaka was een stuk simpeler geworden…hoewel hij eerst nog verstaanbaar uitgesproken en opgenomen moest worden.
O.K. allemaal klaar?
Start de opname.
En Aktie!
Hallomijnaa ies Tanaka diehekteu fan Pionie en diet ties mieneej Bakku.

Mister Tanaka very good, but we do it again, but first listen carefully to me.
I’d goes like this:
Hallo mijn naam is Tanaka directeur van Pioneer en dit is meneer Bakker.

En voor de cameraman, we doen de close van meneer Tanaka appart en dan pakken we later in de vervolgopname de 3 heren samen.
Want dan kunnen we ons nu eerst richten op meneer Tanaka.
Goed start de machine maar weer en….Aktie

Hallomijnaa ies Tanaka diehekteu fan Pionie en diet Bakku.

Stop!
Mister Tanaka we try again

Het was inmiddels 18.30 en al zeven en een halfuur aan het kloten slechts onderbroken door een halfuur lunch en nog geen stap gevorderd. We besloten de Japanse directeur vrijaf te geven en van een welverdiende rust te laten genieten en dat wij dan morgenochtend om 10 uur verder zouden gaan met de opnamen.

Wat de regisseur niet wist dat wij via een tweede camera in de regieruimte een totaal shot zagen van de 3 heren directeuren waarvan op links en rechts 2 heel lange heren en in het midden een kleine Japanse meneer op een kistje. En wij telkens als de Japanse meneer opnieuw zijn tekstje moest opzeggen wij in de regieruimte luidkeels en na verloop van tijd gierend van de lach met de tekst meededen. Hallomijnaa ies Tanaka diehekteu fan Pionie en diet Bakku.
Alleen had onze regisseur, omdat hij het te druk met zijn regieaanwijzingen  had, geen idee hoe buitengewoon geestig dit alles was.

De volgende ochtendvroeg stond ik met mijn auto geparkeerd voor de woning van de regisseur die met mij mee zou rijden.
Ik ving hem staande naast mijn auto op, deed de deur open, boog voor de regisseur als een Japans knipmes en riep hard: Wekkom Hallomijnaa ies Tanaka diehekteu fan Pionie Neelann BeeVee.
De regisseur ineens doordrongen hoe hilarisch voor de rest van de crew het optreden van meneer Tanaka op z’n kistje tot nu toe was geweest, schoot nu ook in de lach. Een lach die hij ook niet meer kon inhouden later in de studio. De oplossing werd gedurende die dag gevonden door meneer Bakker de heren Tanaka en Straatman te introduceren en de bijdragen van Tanaka en Straatman te reduceren tot een simpel:
Hallo.